Yrittämisellä tienatut rahat poikimaan

Kaikista vaikeuksista huolimatta moni suomalainen yrittäjä on siinä onnellisessa asemassa, että kirstuun on kertynyt vuosien saatossa myös vähän ylimääräistä. Koska hyvin tiedetään, inflaatiolla on tapana nakertaa rahan arvoa, joten tallettamista viisaampaa on usein laittaa rahat poikimaan lisää jollain tavalla. Sijoittaminen on tietysti yksi parhaista vaihtoehdoista, mutta muitakin tapoja on.

 

Hyödy markkinoiden volatiliteetista

Osakkeiden ja rahastojen arvonnousut elävät paljon yleisten suhdanteiden mukaan. Tämä tekeekin niihin sijoittamisesta hankalaa ja moni yrityksellään rikastunut haluaisi hyödyntää paremmin markkinoiden suhdanteet. Tämä on mahdollista “Bull & Bear”-sertifikaateilla, joilla sijoittajat voivat osallistua markkinoiden nousuihin ja laskuihin maailmanlaajuisesti.

Bull sertifikaatti noudattaa pitkän ajan strategiaa, jolloin kohde-etuutena olevan vipuindeksin arvo kasvaa suuresti, mikäli kohde-etuuden hintakin nousee. Toisaalta arvo laskee suuresti, mikäli kohde-etuuden hintakin laskee. Bear sertifikaatit toimivat käytännössä päinvastoin. Bear sertifikaatit laskevat tai nousevat suhteettomasti, mikäli vertailuindeksin hinta nousee tai laskee. Bear sertifikaatit kehittyvät siis päinvastaisella tavalla kohde-etuuteen nähden.

Bull ja Bear sertifikaatit antavat sijoittajille mahdollisuuksia markkinanäkemyksiään riskinottohalukkuuden pohjalta. Sertifikaatit tarjoavat siis mahdollisuuden päästä hyötymään vipuvaikutuksella indeksien, osakkeiden, hyödykkeiden ja valuuttojen muutoksista. Sijoittajilla on mahdollisuus suuriin voittoihin panostaessaan oikeaan trendiin. Toisaalta riskit myös huomattaville tappioille on olemassa. Volatiliteetti on siis suuri.

 

Asuntosijoittaminen suosittua

Asuntosijoittaminen on osakkeisiin sijoittamisen ohella toinen hyvä tapa, jolla yrittäjät voivat saada rahansa poikimaan lisää. Kiinteistösijoitukset voivat olla loistava passiivisten tulojen lähde, ja ne tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa salkkuasi pois epävakaammista omaisuuseristä. Jos harkitset AirBnb-vuokraamista, niin tutustu siihen liittyvään tietopakettiin.

Paras tapa aloittaa asuntosijoittaminen on tutkia paikallisia markkinoita ja tunnistaa alueet, jotka todennäköisesti kasvavat lähitulevaisuudessa. Kun olet rajannut vaihtoehdot, sinun kannattaa arvioida mahdolliset kiinteistöt huolellisesti ja ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin sijainti, väestötiedot ja paikalliset mukavuudet. Sinun on myös harkittava mahdollisia vuokratuottoja sekä mahdollisia veroetuja tai kannustimia. Koska monet yrittäjät ovat kiireellisiä, moni ulkoistaa kaiken tämän alan asiantuntijoille.

Kiinteistöihin sijoittamiseen liittyy omat riskinsä, kuten muuttuvat markkinaolosuhteet ja vuokralaisongelmat, kuten myöhästyneet tai laiminlyödyt maksut. Kauhuskenaarioita näkee silloin tällöin mediassakin. Näiden riskien minimoimiseksi on tärkeää ymmärtää sekä paikalliset määräykset että muut oikeudelliset tekijät, jotka koskevat vuokrakiinteistöjen omistamista ja hallinnointia. Monet asuntosijoittajat palkkaavat mieluummin isännöitsijän, joka voi hoitaa kaikki vuokralaisiin liittyvät tehtävät heidän puolestaan.

 

Vihreä kulta

Metsiin sijoittamisesta on tulossa yhä suositumpaa, koska se voi tuottaa suuriakin pitkän aikavälin voittoja. Myös metsäsijoitukset tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa salkkuasi pois epävakaammista omaisuuseristä ja tarjoavat lisäksi potentiaalisia etuja, kuten pääoman arvonnousua ja passiivista tuloa. Metsiin sijoittaminen tarjoaakin useita etuja, kuten omaisuuden suojaamisen, inflaatiosuojauksen ja puunkorjuusta saatavan (melko) tasaisen tulovirran.

Metsäsijoitukset voivat tuoda myös muita etuja, kuten hiilijalanjäljen parantumisen ja biologisen monimuotoisuuden lisääntymisen. Sijoittamalla metsämaahan sijoittajat auttavat suojelemaan luonnonvaraisille eläimille tärkeitä elinympäristöjä, edistävät metsänistutuksia ja hillitsevät ilmastonmuutosta sitomalla hiilidioksidia.

Metsiin sijoittamista harkittaessa on tärkeää arvioida sellaisia tekijöitä kuin sijainti, metsänhoitokäytännöt ja kestävän kehityksen politiikat. Sijoittajan olisi myös tarkasteltava maaperän tilaa ja kiinteistön puuvaroja ennen varojensa sitomista. Tässäkin on hyvä tutkia paikallisia säädöksiä, jotka voivat vaikuttaa metsämaiden omistukseen tai hoitoon. Sijoittajan on hyvä myös pohtia, onko hänellä tarvittavat taidot ja tiedot metsäsijoituksen menestyksekkääseen hallinnointiin. Tarvittaessa tämänkin puolen voi ulkoistaa täysin.

Rahan säästämisessä ja tallettamisessa ei ole mitään pahaa. Valitettavasti kuitenkin hyvin tiedetään, että inflaatio syö paljon rahan arvosta. Usein järkevämpää onkin yrittää löytää hyviä sijoituskohteita raskaalla työllä ansaitsemilleen rahoille.